Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Här produceras din fjärrvärme i Mariestad

I Mariestad produceras fjärrvärmen i vårt, med Mätse Tissue, gemensamt ägda kraftvärmeverk Katrinefors Kraftvärme AB, KKAB.

Kraftvärmeanläggningen består av två separata kraftvärmeblock och båda drivs med både biobränsle och fiberslam, som är en restprodukt från papperstillverkningen.

Bränsle eldas i pannan och kokar upp vatten till ånga som driver en ångturbin. Denna driver i sin tur en generator som alstrar elektricitet. Elen matas ut på elnätet medan den kvarvarande värmen i ångan värmer upp hetvattnet som matas ut på fjärrvärmenätet. På ångturbinen finns även en avtappning av ånga som levereras till pappersbruket.

Det varma fjärrvärmevattnet distribueras till våra fjärrvärmekunder och vattnet kyls av i kundanläggningarna och cirkulerar därefter tillbaka till kraftvärmeanläggningen där det värms upp på nytt av spillångan från turbinen.

Att producera både el och fjärrvärme i ett kraftvärmeverk innebär att cirka 90 % av bränslets energiinnehåll kan tas tillvara medan ett värmekraftverk, som enbart producerar elektricitet, endast tar tillvara cirka 30-45 % av bränslets energiinnehåll.

Här produceras din fjärrvärme i Töreboda

I Töreboda produceras fjärrvärmen i vårt nybyggda värmeverk som ligger placerat inne på Moelvens fabriksområde. Anledningen till placeringen där är att vi som huvudbränsle till anläggningen använder kutterspån, som är en restprodukt från Moelvens limträfabrik. Kutterspånet levereras direkt från fabriken till värmeverket via transportörer.

Värmeverket består av två separata hetvattenpannor där den ena eldas med kutterspån och den andra eldas med skogsflis. Pannan för skogsflis används framförallt under den kalla delen av året då kapaciteten från enbart spånpannan är för liten.

Bränsle eldas i pannan och värmer upp vatten som matas ut på fjärrvärmenätet. Fjärrvärmevattnet distribueras till våra fjärrvärmekunder och vattnet kyls av i kundanläggningarna och cirkulerar därefter tillbaka till värmeverket där det värms upp på nytt.

Sidan senast uppdaterad: 2015-03-27

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor