Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Miljövärden

Fjärrvärme brukar beskrivas som den enskilt största miljöförbättraren i svenska städer eftersom den ersätter tusentals skorstenar med en central fjärrvärmeanläggning. Fjärrvärme baseras i huvudsak på resurser som annars skulle ha gått till spillo, till exempel överskottsvärme från industrin, restprodukter från skogs- och sågverksindustrin, hushålls- och verksamhetsavfall.

En gång om året redovisar VänerEnergi vilken miljöpåverkan fjärrvärmen som vi producerat och levererat har haft. Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ort för ort och ur tre perspektiv

  • hur effektivt energin använts
  • hur mycket koldioxid som släppts ut under hela produktionskedjan
  • hur stor andel fossila bränslen som använts i varje fjärrvärmenät

Modellen för att beräkna fjärrvärmens lokala miljövärden har tagits fram av Svensk Fjärrvärme i samarbete med bostadsorganisationerna.

Miljövärdering av fjärrvärme miljövärden 2016.Excel (excel, 1.6 MB)

Läs mer

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor