Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Om fjärrvärme

VänerEnergi äger och driver fjärrvärmeverksamheterna i Mariestad, Töreboda och Lyrestad. Allt fler i våra fjärrvärmeområden väljer att ansluta sig, beroende av att fjärrvärmen är:

  • bekväm och enkel att sköta
  • mycket driftsäker
  • skonsam mot miljön
  • mycket prisvärd

Sedan fjärrvärmens tillkomst i Mariestad 1993 har det investerats mer än 700 miljoner kronor i distributions- och produktionsanläggningar. Idag är fjärrvärmen Mariestads största uppvärmningsform.

Mariestad

I Mariestad produceras värmen i vårt delägda (50 %) intressebolag Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB), som vi äger tillsammans med den finska skogskoncernen Metsä. KKAB har två kraftvärmeblock som producerar både el, värme och ånga. Som bränsle används skogsavverkningsrester, returträflis och fiberslam, som är en restprodukt från brukets papperstillverkning. Kraftvärmeverket har sedan starten 2002 ersatt cirka 30 000 m3 eldningsolja årligen och har på detta sätt minskat det årliga koldioxidutsläppet med ca 75 000 ton.

Töreboda

I Töreboda övertog VänerEnergi fjärrvärmeverksamheten 2008 och har sedan dess investerat mer än 90 miljoner kronor i distributions- och produktionsanläggningar.

I Töreboda produceras värmen i vår biobränsleeldade panncentral för kutterspån och skogsflis. Anläggningen är placerad intill Moelvens limträfabrik, som levererar restprodukten kutterspån via transportörer direkt in i anläggningen.

​Lyrestad

Vi har även en mindre fjärrvärmeverksamhet i Lyrestad där vi använder biobränsle i form av briketter och pellets som bränsle.

Tack vare fjärrvärmen kan vi ta tillvara på energi som annars skulle gått till spillo.

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-14

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor