Väner Energi
Väner Energi

Meny

Priser fjärrvärme Mariestad småhus 2018

Exempelkunder småhus (alla kostnader är inkl. moms)

Årlig förbrukning

Årskostnad

Varav fast avgift

Varav energiavgift

15 000 kWh

12 162 kr

3 125 kr

9 037 kr

20 000 kWh

15 174 kr

3 125 kr

12 049 kr

30 000 kWh

21 199 kr

3 125 kr

18 074 kr

40 000 kWh

27 223 kr

3 125 kr

24 098 kr

 

Tabellen beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med ovanstående förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas.

Den 1 januari 2018 kommer VänerEnergi att införa en fast avgift för våra småhuskunder i Mariestad. Skälen till detta är många. Det viktigaste är att få en kostnadsriktig och konkurrenskraftig prismodell, men också att verka för en mera miljövänlig användning av vårt lands gemensamma energitillgångar.

Själva grundidén med fjärrvärme är att det är en kollektiv uppvärmningsform som bygger på självkostnadsprincipen. Varje kund skall betala för de kostnader de föranleder.

En stor del av den totala kostnaden för att leverera fjärrvärme är fast. Den fasta kostnaden består av kapitalkostnader på gjorda investeringar i produktionsanläggningar och ledningsnät, dessutom kostnader för drift, mätning och fakturering.

Fram tills nu har våra småhuskunder som förbrukar lite fjärrvärme inte betalat fullt ut för sin del av kostnaden då den prismodellen bara haft ett rörligt energipris. Man kan med andra ord säga att deras kostnad delvis har subventionerats av de som förbrukar mycket, vilket i längden inte blir ett hållbart system.

För att attrahera kunder med högre förbrukning måste vi kunna erbjuda en konkurrenskraftig och kostnadsriktig produkt. Jämförelser med andra energislag görs och kommer alltid att göras av dessa kunder.

Fjärrvärmeproduktionen i Mariestad är under normala driftsförhållanden helt fossilfri sedan något år tillbaka. Bränslet i kraftvärmeverket är biomassa och fiberslam, som är en restprodukt från mjukpapperstillverkningen på pappersbruket.

Att kunderna i högre grad skulle använda el som primär uppvärmningskälla ser vi som en mindre lyckad utveckling. För närvarande jobbar vi här i landet för att minska på vårt elberoende. Vi vet alla att vår generations kärnkraftverk inom en överskådlig framtid faller för åldersstrecket. Det är då ingen lyckad lösning att använda mera el för uppvärmning.

Genom att använda fjärrvärme skapar vi istället förutsättningar för att producera el i vårt hälftenägda kraftvärmeverk (Katrinefors Kraftvärme AB). Dessutom kan vi med ett lägre rörligt pris på fjärrvärmen förhoppningsvis begränsa eldning i braskaminer och spisar som i flertalet städer utgör ett större miljö- och hälsoproblem än biltrafiken.

Med andra ord, det finns många skäl till att hålla en kostnadsriktig och konkurrenskraftig prismodell för alla våra kunder.

Läs mer

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor