Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Därför fjärrvärme!

Att välja uppvärmningsform är inte bara en prisfråga. Valet du gör är för en lång tid och ska stå sig i jämförelse många år framöver. Genom att välja fjärrvärme får du inte bara en mycket prisvärd produkt utan också följande mervärden:

Miljö

Vår fjärrvärme produceras i huvudsak av förnyelsebar energi. Har du tidigare värmt ditt hus med olja så tar du årligen bort utsläpp av ca 8 ton koldioxid*. Det är inte alla hushåll som med ett så enkelt beslut kan göra den insatsen för miljön.

Flexibilitet

I och med att fjärrvärmen produceras i ett kraftvärmeverk så har vi en unik möjlighet att variera bränslen efter kostnadsläget. Vi kan dessutom producera elektricitet som i dag är en bristvara.

Trygghet

Fjärrvärmen har en hög leveranssäkerhet och bygger på en beprövad teknik. Med vår produkt har du en sak mindre att tänka på när du åker bort en helg.

Närhet

Vi som förser dig med fjärrvärme finns i din närhet. Du kan alltid titta in till oss med dina funderingar eller bara stanna upp och hälsa på.

Lättskött

Värmecentralen hos dig är enkel i sin uppbyggnad med få rörliga delar och lång livslängd.

Lokala arbetstillfällen

Fjärrvärmen sysselsätter ett tjugotal personer och genom vår verksamhet skapar vi arbetstillfällen för ytterligare ett tiotal personer anställda hos våra lokala entreprenörer och leverantörer.

God ekonomi

Investeringen i värmecentralen är betald på 2-3 år. Vilken annan åtgärd i ditt hus har en sådan kort återbetalningstid?

* motsvarar en oljeförbrukning på 3 m³

Kontakt

Carina Wallqvist
Telefon: 0501-637 57
E-post: Carina Wallqvist

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor