Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Mikroproduktion

Med mikroproduktion avses egen elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 A och en produktionseffekt upp till 43,5 kW. Anläggningen ska även ha samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget. Produktionsanläggningen ska klassas som förnyelsebar, vilket innebär att produktionen ska komma från till exempel solceller, vindkraftverk eller småskalig vattenkraft.

Innan du beställer din anläggning

Innan du beställer din anläggning kan det vara bra att beräkna rätt storlek på anläggningen, att du vid behov har sökt bygglov och att du kontrollerat hur det fungerar med eventuella ROT-avdrag respektive investeringsbidrag. Du anlitar sedan en elinstallatör.

Abonnemang och mätning

När du installerar en mikroproduktionsanläggning anmäler din elinstallatör detta till oss på VänerEnergi genom att fylla i för- och färdiganmälan samt bilagan Anslutning av produktionsanläggningPDF (pdf, 190.5 kB) och tar del av Säkerhet och krav vid installation av produktionsanläggningPDF (pdf, 185.7 kB). Vi installerar en mätare som mäter både din produktion och din förbrukning per timme, kontrollerar att säkringen inte överstiger 63 A, och vi lägger upp två abonnemang.

Förbrukningsabonnemanget fungerar som ett vanligt abonnemang där du betalar nätavgift för den el du tar ut från nätet och du faktureras som tidigare. Det andra abonnemanget som är produktionsabonnemanget debiteras inga anslutnings- eller nätavgifter.

Nätnyttoersättning

Nätnyttoersättning betalas ut från VänerEnergi AB. För 2020 är ersättningen 2,63 öre/kWh (inklusive moms) för allt produktionsöverskott.

Försäljning av el

Du har rätt att sälja din överskottsel till valfritt elhandelsbolag. Har du avtal vad gäller din förbrukning på anläggningen råder mottagningsplikt vad gäller produktionen hos samma elhandlare. Mer information finner du hos din elhandlare.

Skattereduktion*

Om du inte själv förbrukar all el du producerar utan överskottet matas in till elnätet har du under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta.
Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre/kWh för all el som matas in till elnätet, dock max 18.000 kronor/år. Nätägaren rapporterar din överskottsproduktion till skatteverket och detta kommer som förtryckta siffror på din deklaration.

Mer information finns på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkomstskatt och Energiskatt*

Inkomsterna från försäljningen av överskottselen räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40.000 kronor per år och fastighet utan att behöva betala inkomstskatt. Du behöver heller inte betala energiskatt för elen. Detta gäller under förutsättning att effekten inte överstiger 225 kW.

Mer information finns på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elcertifikat

Ansökan om att få en anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat görs via Energimyndigheten. När anläggningen är godkänd får även nätägaren detta besked och börjar rapportera in till certifikatregistret, Cesar.

Mer information finns på Energimyndighetens hemsida, www.energimyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Moms

Om din momspliktiga försäljning varit mer än 30.000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren måste du registrera dig för moms hos Skatteverket. Mer information finns på www.skatteverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Gäller privatperson, är du näringsidkare kontaktar du skatteverket för mer information.


Mer information hittar du på följande länkar:

Energimyndighetens information om mikroproduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Energicentrum A6- Energirådgivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ellagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Elsäkerhetsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SMHI- Data  globalstrålning och solskenstidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Försäljning av el till VänerEl AB

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-02

Kontakt

Kundservice
Telefon 0501-637 50
Kontaktformulär

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor