Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Konsumenträtt, synpunktshantering och tvistlösning

För att vi ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd. Du behöver inte vara så formell, det viktigaste är att du ger oss möjlighet att rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt.

Kundservice

I första hand ska du kontakta vår Kundservice och framföra din synpunkt eller ditt klagomål. Kontakta Kundservice via telefon, e-post eller länken nedan. Vi som arbetar på VänerEnergi AB försöker alltid lösa en tvist eller ett ärende direkt med dig som konsument.
Lämna synpunkt eller klagomål här

Kundombudsman

Skulle du inte vara nöjd med den slutliga lösning du blivit erbjuden av vår Kundservice, är du välkommen att kontakta vår kundombudsman. Vi kan hjälpa dig med att få lösningen av ditt ärende prövad. Vi tar samtidigt gärna emot dina synpunkter på VänerEnergi AB och den service du fått.
Här kan du komma i kontakt med vår kundombudsman

Rådgivning och tvistlösning

Du kan också få hjälp och rådgivning hos andra än VänerEnergi AB, till exempel:

Konsumenternas energimarknadsbyrå
Hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, som är en självständig byrå för konsumenter, kan du få råd samt vägledning i frågor som rör el- och fjärrvärmemarknaden.
Konsumenternas energimarknadsbyrås webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.
Allmänna reklamationsnämndens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energimarknadsinspektionen (EI)
EI är tillsynsmyndigheten för elmarknaden, som du kan kontakta om du har synpunkter  och klagomål bland annat gällande elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitét i elnätet. 
Elmarknadsinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Datainspektionen
Personuppgiftslagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen har samtliga kommit till för att skydda den enskilde medborgarens personliga integritet. Datainspektionen är den myndighet som ser till att dessa lagar efterlevs.
Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tingsrätten
Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.
Sveriges Domstolars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dina rättigheter som konsument

Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.
Konsumentens rättigheter enligt 11 kap (pdf)PDF (pdf, 32.4 kB)
Här kan du läsa ellagen i dess helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-18

Kontakt

Kundservice
Telefon: 0501-637 00
Kontaktformulär     

Genväg

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor