Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Allmänna Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Nät

De Allmänna avtalsvillkor för anslutning till elnät för privatpersoner som gäller är Nät 2012 K (rev). För näringsverksamhet  gäller Nät 2012N (rev) och för högspänningskunder Nät 2012H (rev).

Som ett komplement till de Allmänna avtalsvillkor som gäller övergripande inom branschen, har VänerEnergi AB även tagit fram Särskilda avtalsvillkor.

Förändringar i Allmänna avtalsvillkor för Näringsidkare

  • Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.4) i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 N (rev) har upphävts.
  • Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.3) i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 H (rev) har upphävts.

Bakgrunden till förändringarna är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.
Formellt träder ändringarna i kraft två månader efter denna underrättelse, det vill säga efter datskyddsförordningens ikraftträdande. I de delar kunden får bättre rättigheter i dataskyddsförordningen än i de allmänna avtalsvillkoren gäller dock förordningens regler från och med den 25 maj 2018.

Förändringar i Allmänna avtalsvillkor för Konsument
Beträffande konsumentvillkoren sker inte upphävandet av Personuppgiftsbestämmelsen direkt.
Trots det får konsumenter de rättigheter tillgodosedda som de har rätt till enligt GDPR från och med den 25 maj.

Avtalsvillkor

Konsument
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012K (rev)PDF (pdf, 316.8 kB)

VänerEnergi AB:s Särskilda avtalsvillkor gällande elnätområdenPDF (pdf, 389.1 kB)

Näringsverksamhet
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012N (rev)PDF (pdf, 380.3 kB)

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012H (rev)PDF (pdf, 254.1 kB)

VänerEnergi AB:s Särskilda avtalsvillkor gällande elnätområdenPDF (pdf, 389.1 kB)

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor