Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Ansluta till elnätet

Här guidar vi dig när du vill ansluta eller återansluta till vårt elnät eller om du behöver en tillfällig elanslutning.

Så här går det till att få el till din fastighet

 • Var ute i god tid. Om vi behöver förstärka eller bygga ut elnätet kan ansökan om tillstånd hos myndigheter och markägare ta tid.
 • Kontakta en auktoriserad elinstallatör.Elinstallatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras samt bifogar en karta med fastigheten inritad och en situationsplan. Tänk på att anslutningspunkten ska ske i samråd med oss.
 • När vi fått din beställning och elinstallatörens föranmälan meddelar vi elinstallatören att arbetet kan påbörjas.
 • Vi projekterar, bereder och söker relevanta tillstånd inför anslutningen. Om det finns behov bygger vi ut eller förstärker nätet.
 • Förutom att göra elinstallation i huset, sätter elinstallatören upp ett mätarskåp och ser till att rätt kabelskyddsslang grävs ner från mätarskåpet till anvisad plats i tomtgräns. När elinstallatören är klar skickas färdiganmälan till oss.
 • Du får information om ditt abonnemang när vi har kopplat in servisledningen i ditt mätarskåp. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning.

Tillfällig elanslutning

Under byggtiden kan du behöva en tillfällig elanslutning, så kallad byggström. För att beställa en tillfällig elanslutning behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören sköter sedan kontakten med oss.

 • Elinstallatören skickar in en färdiganmälan med önskat anslutningsdatum till oss. Tänk på att skicka in färdiganmälan senast fem arbetsdagar innan den ska tas i bruk.
 • Elinstallatören ställer upp ett byggmätarskåp på anvisad plats och ansluter en max fem meter lång serviskabel.
 • VänerEnergi AB ansluter servisen i kabelskåpet och sätter upp en elmätare.
 • När den kortvariga aktiviteten är avklarad anmäler elinstallatören urkoppling av den tillfälliga anläggningen.
 • Avgiften för tillfällig elanslutning är dubbel ordinarie elnätsavgift.

Fler anslutningar till din nya fastighet

 • För frågor angående anslutningsavtal samt tjänster för fiber, kontakta Daniel Pettersson på Openbit AB (www.openbit.se).länk till annan webbplats Tel: 0511-77 31 06 eller e-post.
 • Vårt fjärrvärmenät byggs ut löpande så det enklaste sättet att få svar på om det finns möjlighet att dra in fjärrvärme hos just dig är att kontakta oss med en förfrågan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-25

Kontakt

Hans Gustafsson
Telefon: 0501-637 23
E-post: Hans Gustafsson     

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor