Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Blanketter för elinstallatörer

Blankett för- och färdiganmälan.

Om du vill använda dem

  • ladda ner
  • fyll i
  • skriv ut och
  • skicka den till oss.

Från och med den 1 juli 2017 behöver registrering inte ske av behörig elinstallatör hos nätägaren. Detta till följd av den nya elsäkerhetslagen (2016:732) som träder i kraft den 1 juli 2017.
Systemet med lokal registrering hos nätägaren har ersatts med ett nationellt system för registrering hos elsäkerhetsverket. Kravet på inlämnade av för och färdiganmälan kvarstår dock i våra rutiner för elinstallationer.

Ladda ner

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor