Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Om elnät

Vi har ensamrätt på elnäten. Bor du i något av våra två elnätområden är vi ditt elnätsföretag. Vi transporterar el till 14 500 kunder.

Vi äger elkablar, elledningar, transformatorer, elmätare och annan utrustning som behövs för att din elleverans ska fungera.  Vi ansvarar för drift, underhåll och investeringar i nätet  och arbetar veckans alla dagar för att göra våra elnät ännu säkrare.

Varje år investerar vi mellan 20-25 miljoner kronor för att ha ett bra och säkert elnät. För att bättre stå emot stormar och oväder pågår kontinuerligt ett arbete där jordkablar ersätter luftledningar, allt för att du ska slippa elavbrott.

Kontakt

Ulf Gustafsson
Telefon 0501-637 55
E-post: Ulf Gustafsson
Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor