Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Prislista säkringsabonnemang 2017

Prislista företagskunder
Priser 1 januari 2017

Mätarsäkring

Abonnemang kr/år

Lägenhet 16A

1 022

16A

2 444

20A

3 670

25A

4 981

35A

8 542

50A

12 696

63A

16 947

Elöverföring

10,5 öre/kWh

 

Priser exklusive moms.

För kunder med större effektbehov än vad 63A medger hänvisas till effektabonnemang.

I abonnemang ingår elsäkerhetsavgift med 9,50 kr/år, nätövervakningsavgift med 3 kr/år samt elberedskapsavgift med 45 kr/år.

Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang på samma servis. Max säkringsstorlek 16 A vid trefasleverans eller 25 A vid enfasleverans.
Dvs kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus omfattas normalt inte.

Kontakt

Ulrika Eriksson
Telefon 0501-637 53
E-post: Ulrika Eriksson

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

Logga in på Mina sidor