Väner Energi
Väner Energi

Meny

Vi är ISO-certifierade

Vi är sedan juni 2004 miljöcertifierade.
Vi har ett ledningssystem för miljö som uppfyller kravet enligt ISO standarden 14001:2004.

Certifieringen innefattar:


Försäljning och distribution av el, fjärrvärme, data och telefonitjänster.

Miljöledningssystemet hjälper till att göra alla på VänerEnergi AB delaktiga i miljöarbetet och finns därför med i allt vi gör. Det säkerställer att vårt miljöarbete, genom ständiga förbättringar, leder till att vår totala miljöbelastning minskar.

ISO-certifieringen innebär att vi varje år blir granskade av revisorer som kontrollerar att vi följer uppsatta standardkrav. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på vårt miljöarbete, långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten hjälper oss att mäta resultatet och som i allt annat, att ständigt jobba med kunden i fokus.  

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-24

ISO 14001 certifikat

Ladda hem

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor