Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Leverantörsfrågor

Företaget

A. Besvaras av alla leverantörer

Vi har tagit del av VänerEnergi ABs miljöpolicy. (Finns efter frågorna nedan). * (obligatorisk)


Flerval


VänerEnergi AB ställer krav på er som leverantör att som minimum uppfylla Miljöstyrningsrådets basnivåer gällande miljökrav inom aktuellt upphandlingsområde där så är tillämpligt (www.msr.se). Vi har tagit del av och uppfyller minst basnivån för respektive vara/tjänst/entreprenad. * (obligatorisk)


Flerval


Har ert företag ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001? Om annan standard ange under annat. * (obligatorisk)


FlervalHar ert företag ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001? Om annan standard ange under annat. * (obligatorisk)


FlervalOm ja, gå till del C
B. Följande frågor besvaras av leverantör som inte har ett certifierat miljöledningssystem

Finns det en miljöpolicy fastställd av ledningen?


Flerval


Finns det en handlingsplan med mål och aktiviteter på, för förbättringar inom miljöområdet?


Flerval


Har ert företag gjort en miljöutredning eller på annat sätt kartlagt de miljöeffekter företaget orsakar?


Flerval


Har ert företag en person som är ansvarig för miljöfrågor?


Flerval


Finns det en plan för nödlägesberedskap?


Flerval


Förekommer det miljörevisioner?


Flerval


Har ert företag försäkrat sig om att gällande miljöförordningar uppfylls?


Flerval


Får er personal löpande utbildning i miljöfrågor?


Flerval


Ställer ni miljökrav på era leverantörer?


Flerval


Dokumenterar ni inköp och användning av kemikalieprodukter?


Flerval


Returnerar ni material/avfall till godkända mottagare?


FlervalC. Frågor besvarade av:


Miljöpolicy

VänerEnergi AB skall verka för en ekologiskt hållbar försörjning av produkter och tjänster inom bolagets affärsområden.

Detta innebär att:

  • Spara på naturresurserna genom att ersätta skadliga produkter med mindre skadliga, utveckla rutiner och på så sätt förebygga föroreningar
  • Lagar och förordningar betraktas som minimikrav
  • Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projektering och utförande av tjänster ta miljöhänsyn
  • Påverka leverantörer genom att ställa miljökrav vid upphandlingar

Kontakt

Harald Bouma
Telefon: 0501-637 41
E-post: Harald Bouma

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor