Väner Energi
Väner Energi

Meny

Elområden

Svenska Kraftnät har beslutat att vi från och med den 1 november 2011 ska ha skilda elområden (prisområden) i Sverige. Det är en konsekvens av den kritik EU-kommissionen riktat mot Svenska Kraftnät för import- och exportbegränsningar. Vid höga effektuttag i Sverige har exporten till företrädesvis Danmark men även till Norge begränsats, vilket strider mot EU:s regler om fri handel mellan medlemsländer. 

Ett område blir fyra

Tidigare fanns ett elområde (prisområde) för hela Sverige och ett elpris oberoende av var i landet elkonsumenten fanns. Uppdelningen på fyra elområden innebär att svenska elkunder (både företags- och privatkunder) får olika elpriser beroende på var i landet de bor och verkar. Sannolikt blir elen dyrare i södra Sverige när det är underskott på el och billigare i norra Sverige när det är överskott på el.
För den som vill läsa mera om elområden, var god följ länk till Svensk Energi.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VänerEl AB

Vi är ett lokalt verksamt elhandelsbolag som har alla våra kunder inom prisområde 3.
Bolaget har beslutat att inte erbjuda elhandelsavtal i elområde 4 (Malmö). Detta på grund av allt för stor osäkerhet med den framtida prissättningen.

Foto på Rolf Åkesson

Kontakt

Rolf Åkesson
Telefon: 0501-637 11
E-post: Rolf Åkesson

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor