Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Rörligt elprisavtal

Om du föredrar ett avtal där priset följer svängningarna från månad till månad på den Nordiska elbörsen Nord Pool, ska du välja Rörligt elprisavtal.

Denna avtalsform innebär att du ena månaden kan få ett lågt pris och månaden efter så kan priset vara högre. Det slutliga månadspriset för både elen och elcertifikaten vet du först efter varje månad. Skillnaden mellan vårt inköpspris från elbörsen Nord Pool och det pris du betalar är vårt påslag på 3,6 öre/kWh inkl. moms. Du kan självklart byta till ett fast avtal när du vill.

Prisexempel nedan avser prisområde 3

I tabellen nedan ser du ett prisexempel i öre/kWh för senaste månaden för Rörligt elprisavtal. En fast avgift på 300 kr/år tillkommer. Priserna är inkl. moms om inget annat anges. Elnätsavgift ingår inte. Den betalas till ditt elnätsföretag.

Månad

Elpris öre/kWh
exkl moms

Elpris öre/kWh
inkl moms

Fast avgift kr/månad
inkl moms

Jämförpris öre/kWh
2 000 kWh

Jämförpris öre/kWh
5 000 kWh

Jämförpris öre/kWh
20 000

Augusti

42,49

53,11

25

68,11

59,11

54,61


Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset uttrycks i öre/kWh och innehåller samtliga rörliga och fasta avgifter inklusive moms. Avgifterna för elnät ingår inte. Jämförpriset anges för tre olika elförbrukningar 2 000, 5 000 och 20 000 kWh/år. Jämförpriset blir högre ju mindre elförbrukning du har, eftersom den fasta avgiftens andel av det totala priset per kWh blir större.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-07

Kontakt

Kundservice
Telefon 0501-637 00
Kontaktformulär

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor