Sälj din överskottsel

Din egenproducerade el går i första hand till din egen elanvändning. Producerar du mer el än du använder kan du sälja överskottet till VänerEl AB.

Under förutsättning att du har ett konsumtionsavtal med VänerEl AB på samma anläggning som du producerar el köper vi gärna din överskottsproduktion. Ersättningen baseras på Nord Pools timspotpris för det elområde som anläggningen ligger i.

Om du har ett konto för elcertifikat hos Energimyndigheten kan du även sälja dina elcertifikat till oss.