Fjärrvärme

Med fjärrvärme får du ett ekonomiskt, driftsäkert, miljövänligt och nästan underhållsfritt värmesystem.

VänerEnergi AB äger och driver fjärrvärmeverksamheterna i Mariestad, Töreboda och Lyrestad. Allt fler i våra fjärrvärmeområden väljer att ansluta sig och idag är drygt 1 700 anslutna till våra fjärrvärmenät.