Information om anslutning av elproduktion
till VänerEnergis elnät

VänerEnergi har fått information om begränsade anslutningsmöjligheter av ny elproduktion till elnätet i vår region. Informationen kommer från Ellevio som äger regionnätet och förser VänerEnergi med el.

Ellevio har fått så många förfrågningar på anslutningar av elproduktion att kapaciteten börjar ta slut i regionnätet i Mariestad/Töreboda/Moholm-området.
Ellevio väntar på svar från Vattenfall och Svenska kraftnät om en utökning av kapaciteten för att ta emot elproduktion från Ellevios regionnät. Beskedet väntas tidigast komma under våren 2023.
Innan detta besked kommer så måste även VänerEnergi börja att begränsa anslutning av elproduktion till VänerEnergis elnät.

Begränsning av anslutningar

I ett första steg kommer VänerEnergi neka anslutning/utökning av större produktionsanläggningar i VänerEnergis elnätsområde i Mariestad och Töreboda.
Vi förvarnar också VänerEnergis elnätskunder och elinstallatörer som installerar produktionsanläggningar, att vi snart kan behöva neka anslutning/utökning av mindre produktionsanläggningar också. De anslutningsstopp som införs kan bli långvariga och prognosen från Ellevio och Vattenfall är att det tidigast 2026 går att ansluta mer produktion.
Uppmaningen från VänerEnergi är att alltid skicka in en föranmälan till VänerEnergi för bedömning, och få ett installationsmedgivande innan beställning av produktionsanläggningar görs.
Begränsningarna gäller för alla typer av produktionsanläggningar och energilager som kan mata ut el.