Styrelsen

VänerEnergi AB har en politiskt tillsatt styrelse som varje valperiod tillsätts av kommunfullmäktige. Styrelsens uppdrag är bland annat att ta beslut i frågor som rör företaget och vår verksamhet.

Idag består styrelsen av följande medlemmar:

Yvonne Gogolin, ordförande
Björn Nilsson, vice ordförande
Olov Bergström
Rune Skogsberg
Mathias Törnblom
Mikael Jonsson
Lars Adolfsson
Göran Hellström
Sven-Inge Eriksson
Anders Bredelius