Styrelsen

VänerEnergi AB har en politiskt tillsatt styrelse som varje valperiod tillsätts av kommunfullmäktige. Styrelsens uppdrag är bland annat att ta beslut i frågor som rör företaget och vår verksamhet.

Idag består styrelsen av följande medlemmar:

Yvonne Gogolin, ordförande
Björn Nilsson, vice ordförande
Ralf Schumann
Karl-Arne Gustafsson
Gun-Britt Alenljung
Johan Magnusson
Anders Eriksson
Leif Andersson
Anders Bredelius