Mina sidor

Du som får leverans av el eller fjärrvärme från oss på VänerEnergi AB har möjlighet att logga in på vår webbtjänst Mina sidor.

Detta kan du göra på Mina sidor

  • Studera förbrukningen i diagramform.
  • Se dina fakturor.
  • Löpande följa hur din energiförbrukning utvecklas, exempelvis jämföra en månad mot samma månad året innan.
  • Beställa en månatlig rapport på din förbrukning direkt till din e-postadress.
  • Hålla koll på dina elhandelsavtal med VänerEl AB.

Så här loggar du in

  • Användarnamn är detsamma som ditt kundnummer som du hittar på din faktura från oss.
  • Lösenord är fälten anläggning för elanläggningar (ej 18 siffror) och anl id för fjärrvärmeanläggningar på din faktura från oss.

Väl inloggad kan du ändra ditt lösenord under fliken inställningar.

Logga in på Mina sidor