Mina sidor

Du som får leverans av el, fjärrvärme eller Internet- och telefonitjänster från oss har möjlighet att logga in på vår webbtjänst Mina sidor.

Detta kan du göra på Mina sidor

  • Studera förbrukning och eventuell produktion i diagramform.
  • Se dina fakturor.
  • Löpande följa hur din energiförbrukning utvecklas, exempelvis jämföra en månad mot samma månad året innan.
  • Hålla koll på dina avtal.

Så här loggar du in

  • Smidigast är att logga in med BankID.
  • Har du inte BankID kan du logga in med användarnamn och lösenord. Användarnamn är ditt kundnummer som du hittar på fakturan från oss. Notera att du kan ha olika kundnummer för olika nyttigheter. Lösenord är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer.