Elavbrott

Ibland drabbas vi av oväntade elavbrott. Innan du felanmäler ber vi dig kontrollera så felet inte är i din bostad.

Om strömmen går

  • Titta ut på gatan eller i trapphuset. Om belysningen fungerar där så finns felet sannolikt i din egen bostad. Om du däremot upptäcker att felet berör fler än
    bara dig själv så ber vi dig felanmäla detta till oss.
  • Kontrollera att huvudströmbrytaren är tillslagen. Om du har jordfelsbrytare, kontrollera den. Har jordfelsbrytaren löst ut? Återställ jordfelsbrytaren.
    Om jordfelsbrytaren löser ut igen, ta kontakt med en auktoriserad elinstallatör.
  • Är hela bostaden strömlös – ingen lampa lyser? Kontrollera om alla säkringar är hela i mätartavlan eller i mätarskåpet.
  • Är någon säkring trasig, byt ut den. Om säkringen går igen – ta kontakt med en auktoriserad elinstallatör.