Priser elnät effektabonnemang 2024

Elnätet är dimensionerat efter kundernas effektbehov och vi abonnerar i vår tur också på effekt mot överliggande nät.

Målet med vår prismodell för effektkunder är att reducera effekttoppar och stimulera dig som kund att vara aktiv när det gäller effektoptimering i den egna anläggningen.

Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.

Pris effektabonnemang 2024


Högspänning

Lågspänning


Abonnemang

N3, 10 kV

N4, 0,4 kV


Årsavgift

17 400

8 410

kr/år

Effektavgift

463

565

kr/kW/år

Fritt reaktivt uttag

50%

50%

abonnerad effekt

Reaktiv effektavgift

100

125

kr/kVar/år

Elöverföring

5,1

9,1

öre/kWh

Energiskatt tillkommer med 42,8 öre/kWh.

Högspänning

Nättariffen inkluderar av staten beslutad elsäkerhetsavgift med 905 kr, nätövervakningsavgift 870 kr och elberedskapsavgift 4 897 kr per år.

Lågspänning

Nättariffen inkluderar av staten beslutad elsäkerhetsavgift 11,10 kr, nätövervakningsavgift 4,35 kr och elberedskapsavgift 90 kr per år.

Så här fungerar abonnerad effekt

Prismodellen har som grundprincip att du som kund ska abonnera på den effekt som du avser att ta ut. Modellen tillåter att du vid enstaka tillfällen kan ta ut mer effekt än abonnerad. Uttag över abonnemangseffekten debiteras som förhöjd effektavgift för det högsta värdet under året som överstiger abonnemangseffekten. Denna avgift är 1,34 gånger den normala effektavgiften och faktureras en gång per år.

Villkor i prismodellen, effekt

Det är inte tillåtet att ändra abonnerad effekt efter säsongsvariationer eller tillfälliga effektbehov.
Vi förbehåller oss rätten att justera abonnemanget i ovanstående fall.

Genom att se över anläggningen och planera driften så är det mycket möjligt att det maximala effektuttaget kan minskas och på så sätt sänka elkostnaderna.

I slutet av varje år skickar vi ett brev där du har möjlighet att ändra din abonnerade effekt för kommande år.