Miljö och hållbarhet

All energiförsörjning påverkar i någon grad miljön och klimatet. Här kan du läsa om hur vi aktivt arbetar för att minimera vår påverkan.

Som kommunägt energiföretag och en viktig samhälls­aktör är det självklart för oss att ta ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling.

Vi ska bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle genom att utvecklas ekonomiskt och samtidigt minimera vår miljöpåverkan, främja en långsiktigt god samhällsutveckling och behandla våra kunder, leverantörer och medarbetare väl.

Vi arbetar ständigt för att förbättra oss i vårt hållbarhets­arbete genom att löpande ta fram och följa upp mål och handlingsplaner. Vi för en öppen och ärlig dialog med våra kunder och andra intressenter i hållbarhets­frågor och är lyhörda för deras önskemål.