Anslutning stadsnät

Du anmäler ditt intresse för anslutning till stadsnätet hos Openbit.

  • Anmäl ditt intresse till Openbit. Efter utförd intresseanmälan blir du kontaktad med besked huruvida en anslutning är möjlig samt kostnader och förutsättningar.
  • Under förutsättning att en anslutning är möjlig skickas ett anslutningsavtal ut.
  • Du läser igenom avtalsförslaget och vid godkännande skriver du under avtalet och skickar in det i bifogat kuvert.
  • När avtalet inkommer till Openbit skickar de en beställning till oss. Vi kontaktar dig och bestämmer tid för installation.
  • När installationen är slutförd är du klar att beställa tjänster från Openbits Tjänsteguide.

Anslutningsavgifter

  • Villa i nyproduktionsområde eller fjärrvärmeområde med kanalisation för fiber förberedd på tomt: 21 250kr
  • Villa där kanalisation för fiber saknas men anslutning till fibernätet är möjlig:  23 500kr

Just nu pågår en villasatsning med kampanjpriser

  • 13 500kr inklusive grävning och håltagning.
  • 11 250kr vid egen grävning och håltagning.

Sök upp din adress på Openbits webbplats för att få reda på om din adress omfattas av kampanjen eller inte.

Övriga priser för företag, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och hyreshus lämnas mot offert.