Anslutning stadsnät

Du anmäler ditt intresse för anslutning till stadsnätet hos Bosnet.

  • Anmäl ditt intresse till Bosnet eller på stadsnat@vanerenergi.se. Efter utförd intresseanmälan blir du kontaktad med besked huruvida en anslutning är möjlig samt kostnader och förutsättningar.
  • Under förutsättning att en anslutning är möjlig skickas ett anslutningsavtal ut.
  • Du läser igenom avtalsförslaget och vid godkännande skriver du under avtalet och skickar in det i bifogat kuvert.
  • När avtalet inkommer till oss registreras det och planering för installation påbörjas.
  • Vi kontaktar dig och bestämmer tid för installation.
  • När installationen är slutförd är du klar att beställa tjänster från Bosnets Tjänsteguide.

Anslutningsavgifter

  • Villa i nyproduktionsområde eller fjärrvärmeområde med kanalisation för fiber förberedd på tomt: 21 250kr
  • Villa där kanalisation för fiber saknas men anslutning till fibernätet är möjlig:  23 500kr

Övriga priser för företag, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och hyreshus lämnas mot offert.