Faktura och betalning

Här hittar du information om faktura och betalning för dina olika abonnemang hos oss.

El

Elnäts- och elhandelskostnader faktureras tillsammans. Du får en faktura varje månad som avser den verkliga förbrukningen föregående månad. Har du valt ett annat elhandelsföretag än VänerEl AB innehåller fakturan endast elnätskostnaderna. Faktura på förbrukad el kommer då från det elhandelsföretag du valt.

Fjärrvärme

Faktureras månadsvis på separat faktura som avser den verkliga förbrukningen föregående månad.

Telefoni

Telefoni-, Internet- och transmissionstjänster faktureras varje månad. Fakturan innehåller fast avgift i för innevarande månad och rörlig avgift för föregående månad.

Stadsnät

Faktureras av din tjänsteleverantör.