Priser elnät privat 2024

Elnätsavgiften varierar beroende på vilken säkring du har. Här hittar du som privatperson våra elnätsavgifter för olika säkringsabonnemang.

I din bostad finns en huvudsäkring, som är olika stor beroende på hur elkrävande utrustning du använder. De flesta villor och lägenheter har säkringar mellan 16 och 25 ampere (A).

Samtliga priser på denna sida anges inklusive moms om inget annat anges.

Pris säkringsabonnemang privatkunder 2024

Säkringsstorlek

Pris för abonnemang kronor/år

Avgift för överföring
öre/kWh

Lägenhet*

1 528

13,9

16 A

3 652

13,9

20 A

5 485

13,9

25 A

7 444

13,9

35 A

12 765

13,9

Energiskatt tillkommer med 53,5 öre/kWh.

I abonnemang ingår elsäkerhetsavgift med 13,88 kr/år, nätövervakningsavgift med 5,45 kr/år samt elberedskapsavgift med 49 kr/år.

*Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang på samma servis. Max säkringsstorlek 16 A vid trefasleverans eller 25 A vid enfasleverans.
Dvs kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus omfattas normalt inte.