Ursprungsmärkning

Som kund har du rätt till information om elens ursprung och om den miljöpåverkan som elens produktion medför. Här visar vi ursprunget för den el som VänerEl AB sålde förra året.

Ursprungsgarantier

Alla kunder som tecknar elhandelsavtal med VänerEl AB får automatiskt el från vattenkraft. Elen kan spåras av så kallade ursprungsgarantier. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Har du ett elhandelsavtal med enbart vattenkraft så köper vi som elhandelsföretag vattenkraftsgarantier som täcker din elanvändning. På det sättet har vi som elhandlare ursprungsmärkt den el som du använder.

Residualmixen

Residualmixen består av den el som blir över när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier räknats bort. I den försäljningen finns de kunder som har ett Anvisat månadspris eller Tillfälligt månadspris (fram till 1 januari 2024). Diagrammet Elens ursprung för kunder utan elhandelsavtal med ursprungsmärkt nordisk vattenkraft nedan består av Residualmixen.

Fossilfri elmix

Från den 1 januari 2024 består Anvisat månadspris och Tillfälligt månadspris av en fossilfri elmix bestående av el från vatten, sol, vind och kärnkraft.

Ursprungsmärkningen

Här visas ursprung och miljöpåverkan för vår sålda el i Sverige under 2023. Ursprunget är uppdelat i förnybara energikällor (vatten, vind, sol, biobränsle), kärnkraft och fossila energikällor (kol, olja, gas, torv). I anslutning till diagrammen finns dessutom nyckeltal som visar utsläpp av CO² och kärnbränsleavfall per kWh.


Elens ursprung för kunder med elhandelsavtal med ursprung vatten eller sol

Ursprungsmärkning för VänerEl AB:s elprodukt vattenkraft. Bilden visar ett cirkeldiagram där 100% består av förnybar energi i form av vattenkraft.

Miljöpåverkan

  • Koldioxidutsläpp: 0,0 g CO²/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh


Elens ursprung för kunder utan elhandelsavtal med ursprung vatten eller sol

Ursprungsmärkning för VänerEl AB:s resterande produktmix till kunder som inte köper specificerade produkter. Bilden visar ett cirkeldiagram där 7% består av förnybar energi, 15% kärnkraft och 78% fossilt.

Miljöpåverkan

  • Koldioxidutsläpp: 522,54 g CO²/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0,46 mg/kWh


Vår samlade elförsäljning 2023

Ursprungsmärkning för VänerEl AB:s samlade elförsäljning. Bilden visar ett cirkeldiagram där 92% består av förnybar energi, 1% kärnkraft och 7% fossilt.

Miljöpåverkan

  • Koldioxidutsläpp: 44,373 g CO²/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0,039 mg/kWh
  • Andel av total ursprungsmärkning som är baserad på annullering av ursprungsgarantier: 91,5%