Ursprungsmärkning

Som kund har du rätt till information om elens ursprung och om den miljöpåverkan som elens produktion medför. Här visar vi ursprunget för den el som VänerEl AB sålde förra året.

Ursprungsgarantier

Alla kunder som tecknar elhandelsavtal med VänerEl AB får automatiskt el från vattenkraft. Elen kan spåras av så kallade ursprungsgarantier. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Har du ett elhandelsavtal med enbart vattenkraft så köper vi som elhandelsföretag vattenkraftsgarantier som täcker din elanvändning. På det sättet har vi som elhandlare ursprungsmärkt den el som du använder.

Residualmixen

Residualmixen består av den el som blir över när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier räknats bort. I den försäljningen finns de kunder som har ett Anvisat månadspris eller Tillfälligt månadspris samt företagskunder som tecknat fastprisavtal innan 1 september 2018. Diagrammet Elens ursprung för kunder utan elhandelsavtal med ursprungsmärkt nordisk vattenkraft nedan består av Residualmixen.

Ursprungsmärkningen

Här visas ursprung och miljöpåverkan för vår sålda el i Sverige under 2018. Ursprunget är uppdelat i förnybara energikällor (vatten, vind, biobränsle), kärnkraft och fossila energikällor (kol, olja, gas, torv). I anslutning till diagrammen finns dessutom nyckeltal som visar utsläpp av CO2 och kärnbränsleavfall per kWh.


Elens ursprung för kunder med elhandelsavtal med ursprungsmärkt nordisk vattenkraft

Ursprungsmärkning för VänerEl AB:s elprodukt vattenkraft. Bilden visar ett cirkeldiagram där 100% består av förnybar energi i form av vattenkraft.

Miljöpåverkan

  • Koldioxidutsläpp: 0,0 g CO2/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

 

Elens ursprung för kunder utan elhandelsavtal med ursprungsmärkt nordisk vattenkraft

Ursprungsmärkning för VänerEl AB:s resterande produktmix till kunder som inte köper specificerade produkter. Bilden visar ett cirkeldiagram där 5% består av förnybar energi, 48 % kärnkraft och 47 % fossilt.

Miljöpåverkan

  • Koldioxidutsläpp: 338,45 g CO2/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 1,42 mg/kWh

 

Vår samlade elförsäljning 2019

Ursprungsmärkning för VänerEl AB:s samlade elförsäljning. Bilden visar ett cirkeldiagram där 69% består av förnybar energi, 16 % kärnkraft och 15 % fossilt.

Miljöpåverkan

  • Koldioxidutsläpp: 109,61 g CO2/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0,46 mg/kWh
  • Andel av total ursprungsmärkning som är baserad på annullering av ursprungsgarantier: 67,6%