Anmäl flyttning

Det är mycket att tänka på vid en flyttning. Tänk på att kontakta oss i god tid, minst 30 dagar innan utflyttning.

Här kan du anmäla in- och utflyttning för el och fjärrvärme. Anmälan om flyttning av stadsnättjänster anmäler du till din tjänsteleverantör.

Anmäl inflyttning

För att underlätta hanteringen av din flyttanmälan är det till god hjälp om du uppger lägenhetsnummer eller namn på tidigare hyresgäst.
Om du inte själv gör ett aktivt val av elhandelsföretag får du vid inflyttning ett Anvisat månadspris hos VänerEl AB.

Anmäl utflyttning

Har du avtal med ett annat elhandelsföretag än VänerEl AB rekommenderar vi att du även meddelar denne din utflyttning.