VänerEnergi AB

Alltid nära dig

Våra elpriser

5 år

52,50 öre/kWh

3 år

51,50 öre/kWh

1 år

53,13 öre/kWh

6 mån

54,25 öre/kWh


VänerEl