VänerEnergi AB

Alltid nära dig

Våra elpriser

5 år

51,69 öre/kWh

3 år

49,75 öre/kWh

1 år

50,25 öre/kWh

6 mån

48,38 öre/kWh

VänerEl