VänerEnergi AB

Alltid nära dig

Våra elpriser

3 år

374,38 öre/kWh

1 år

526,88 öre/kWh

6 mån

670,63 öre/kWh
VänerEl