VänerEnergi AB

Alltid nära dig

Våra elpriser

5 år

73,38 öre/kWh

3 år

76,63 öre/kWh

1 år

97,50 öre/kWh

6 mån

113,88 öre/kWh


VänerEl

Text