VänerEnergi AB

Alltid nära dig

Våra elpriser

5 år

59,50 öre/kWh

3 år

60,00 öre/kWh

1 år

63,63 öre/kWh

6 mån

60,88 öre/kWh


VänerEl