VänerEnergi AB

Alltid nära dig

Våra elpriser

5 år

57,50 öre/kWh

3 år

57,38 öre/kWh

1 år

61,56 öre/kWh

6 mån

58,25 öre/kWh


VänerEl