VänerEnergi AB

Alltid nära dig

Våra elpriser

5 år

48,88 öre/kWh

3 år

45,63 öre/kWh

1 år

41,31 öre/kWh

6 mån

42,50 öre/kWh

VänerEl