VänerEnergi AB

Alltid nära dig

Våra elpriser

5 år

65,13 öre/kWh

3 år

66,75 öre/kWh

1 år

79,13 öre/kWh

6 mån

89,88 öre/kWh


VänerEl