VänerEnergi AB

Alltid nära dig

Våra elpriser

5 år

55,13 öre/kWh

3 år

53,81 öre/kWh

1 år

54,50 öre/kWh

6 mån

52,63 öre/kWh


VänerEl