VänerEnergi AB

Alltid nära dig

Våra elpriser

3 år

133,99 öre/kWh

1 år

170,11 öre/kWh

6 mån

162,74 öre/kWh
VänerEl