VänerEnergi AB

Alltid nära dig

Våra elpriser

5 år

59,31 öre/kWh

3 år

59,94 öre/kWh

1 år

67,25 öre/kWh

6 mån

68,13 öre/kWh


VänerEl