Här produceras din fjärrvärme

Tack vare fjärrvärmen kan vi ta tillvara på energi som annars skulle gått till spillo. Här får du reda på var just din fjärrvärme produceras.

Mariestad

I Mariestad produceras värmen i vårt delägda intressebolag Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB). KKAB har två kraftvärmeblock som producerar både el, värme och ånga. Som bränsle används skogsavverkningsrester, returträflis och fiberslam, som är en restprodukt från brukets papperstillverkning. Kraftvärmeverket har sedan starten 2002 ersatt cirka 30 000 m3 eldningsolja årligen och har på detta sätt minskat det årliga koldioxidutsläppet med cirka 75 000 ton.

Utöver värmen från KKAB tas också spillvärme från reningsverket tillvara för att bli till fjärrvärme i Mariestad.

Töreboda

I Töreboda produceras värmen i vår biobränsleeldade panncentral för kutterspån och skogsflis. Anläggningen är placerad intill Moelvens limträfabrik, som levererar restprodukten kutterspån via transportörer direkt in i anläggningen.

​Lyrestad

I Lyrestad produceras värmen i vår biobränsleeldade panncentral. Som bränsle används träbriketter som vi själva producerar i vår anläggning i Töreboda.