Så fungerar stadsnätet

Ett stadsnät är ett lokalt, fiberoptiskt bredbandsnät för alla typer av digital kommunikation. Det kan vara Internet, telefoni och tv, men också säkerhetstjänster, datatjänster och samhällstjänster. Både för privatpersoner och företag.

Stadsnätet är ett öppet nät

Ett öppet stadsnät fungerar som en slags marknadsplats där olika tjänsteleverantörer inom tv, bredband och telefoni är välkomna att erbjuda sina tjänster. Det innebär att du som kund kan välja dina tjänster fritt bland de tjänsteleverantörer som har valt att ansluta sig till ditt område, det tycker vi är viktigt. Det råder full konkurrens på lika villkor.

Bosnet är vår kommunikationsoperatör

Stadsnätet i Mariestad och Töreboda är ett öppet nät där vår kommunikationsoperatör som ansvarar för tjänsteutbudet heter Bosnet.

Varför välja stadsnätet?

  • Det är snabbt, tryggt och stabilt.
  • Det innebär stor valfrihet för dig som konsument eller företagare, du väljer de leverantörer, tjänster och priser som passar just dig.
  • Det öppna Stadsnätet har näst intill obegränsad kapacitet. Stadsnätet levererar idag från 10 Mbit/s till 10 Gbit/s.
  • Du får tillgång till en framtidssäkrad teknik där nätet kommer byggas ut i takt med ökade behov och därmed har möjlighet att erbjuda ännu större överföringskapacitet.
  • Stadsnätets ambition är att knyta samman alla fastigheter i de orter vi finns i ett gemensamt nätverk för snabba IT-kommunikationer. Det kommer att utveckla regionen och gynna både näringsliv, samhällsservice och individerna. Tillsammans med andra öppna stadsnät utgör vi en mycket viktig samhällsnyttig infrastruktur.