Fiberföreningar

Utöver vårt eget fibernät finns även 17 fiberföreningar som äger egna fibernät inom våra kommuner. För att underlätta kontakt med dessa fiberföreningar har vi sammanställt en lista med kontaktuppgifter till respektive förening.