Tillgänglighetsredogörelse

VänerEnergi AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vanerenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i hög grad tillgänglig. Vi är dock medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vanerenergi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning på denna sida, kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning DIGG har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är dit du vänder dig om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

Dokument i PDF-format, exempelvis blanketter, informationsblad och avtalsvillkor.

Oskäligt betungande anpassning

VänerEnergi AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Dokument i PDF- format som inte är fullt tillgängliga.

Innehåll som inte omfattas av lagen

En del innehåll på vanerenergi.se är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Dokument som vi får av tredjepart.

Hur vi testat webbplatsen

Vi arbetar löpande med granskning och förbättring av webbplatsen med hjälp av bland annat Siteimprove.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 oktober 2020.