Elsäkerhet kundanläggningar

Som ett led i vårt elsäkerhetsarbete besiktigar vi rutinmässigt våra anläggningar i elnätet. Som en service kommer vi även börja besöka våra leveranspunkter hos elnätskunderna.

Vi gör en kostnadsfri okulärbesiktning av kundanläggningen. Om vi hittar några fel eller brister, så får kunden tips och råd om hur man avhjälper detta.

Målet med våra besök är en ökad elsäkerhet för både VänerEnergi och våra elnätskunder.