Priser fjärrvärme företag 2024

Här finner du priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.

Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.

Fjärrvärme företagskunder i Mariestad och Töreboda

För dig som företagskund i Mariestad och Töreboda består fjärrvärmeavgiften av fast avgift, effektavgift och rörlig avgift. Effektavgiften baseras på effektsignaturen för varje anläggning. I den rörliga avgiften ingår kostnad för energi- och flödesavgift.

Tabellerna beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med angiven förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas, effektsignatur och vilket flöde som passerar anläggningen.

Pris fjärrvärme flerbostadshus Mariestad och Töreboda 2024

Årlig
för­brukning

Deb.

effekt

Års­kostnad

kronor

Varav
effekt­avgift
kronor/år

Varav
rörlig avgift

kronor/år

80 MWh

25 kW

66 393

20 785

45 608

193 MWh

60 kW

157 893

47 864

110 029

500 MWh

156 kW

404 326

119 276

285 050

1 000 MWh

312 kW

798 567

228 466

570 101


Pris fjärrvärme lokaler Mariestad och Töreboda 2024

Årlig
för­brukning

Deb.
effekt

Års­kostnad
kronor

Varav
effekt­avgift
kronor/år

Varav
rörlig avgift
kronor/år

80 MWh

28 kW

69 038

23 430

45 608

193 MWh

68 kW

164 085

54 056

110 029

500 MWh

177 kW

418 988

133 938

285 050

1 000 MWh

353 kW

827 890

257 789

570 101

Fjärrvärme företagskunder i Lyrestad

För dig som företagskund i Lyrestad består fjärrvärmeavgiften endast av en energiavgift.

Pris fjärrvärme i Lyrestad företagskunder 2024

Årlig förbrukning

Års­kostnad
kronor

Varav fast avgift

Varav rörlig avgift

80 MWh

71 200

0

71 200

193 MWh

171 770

0

171 770

500 MWh

445 000

0

445 000

1 000 MWh

890 000

0

890 000

Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.