Priser fjärrvärme privat 2024

Här finner du som privatperson priser för fjärrvärme. Priset bestäms utifrån lokala förutsättningar och varierar därför mellan olika orter.

Samtliga priser på denna sida anges inklusive moms om inget annat anges.

Fjärrvärme privatkunder i Mariestad och Töreboda

I Mariestad och Töreboda baseras priset på fjärrvärme av en fast avgift och en rörlig energiavgift beroende av när på året energin förbrukas.

Pris fjärrvärme Mariestad och Töreboda privatkunder 2024

Årlig förbrukning

Års­kostnad
kronor

Varav fast avgift

Varav energiavgift

15 000 kWh

16 305

4 203

12 102

20 000 kWh

20 340

4 203

16 137

30 000 kWh

28 408

4 203

24 205

40 000 kWh

36 477

4 203

32 274

Tabellen beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med ovanstående förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas.

Fjärrvärme privatkunder i Lyrestad

I Lyrestad baseras priset på fjärrvärme endast av en rörlig energiavgift. För 2024 är energiavgiften 111,4 öre/kWh.

Pris fjärrvärme Lyrestad privatkunder 2024


Årlig förbrukning


Års­kostnad
kronor


Varav fast avgift


Varav energiavgift

15 000 kWh

16 710

0

16 710

20 000 kWh

22 208

0

22 208

30 000 kWh

33 420

0

33 420

40 000 kWh

44 560

0

44 560

Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.