Energieffektivisering

Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val.

Vad kan du göra som konsument?

Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera energi i form av till exempel el eller värme. Ofta kommer du långt genom att helt enkelt tänka efter, och att medvetet använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.

Jämförelseprofiler

Du som får leverans av el eller fjärrvärme från oss har möjlighet att logga in på vår webbtjänst Mina sidor. Där kan du:

  • Studera förbrukningen i diagramform.
  • Se dina fakturor.
  • Löpande följa hur din energiförbrukning utvecklas, exempelvis jämföra en månad mot samma månad året innan.
  • Hålla koll på dina avtal.

Kommunens Energi- och klimatrådgivare

Har du höga energikostnader eller funderar på att byta värmesystem eller göra någon energibesparande åtgärd i ditt hem, ditt företag eller i din förening? Då kan kommunens Energi- och klimatrådgivare hjälpa dig med opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral rådgivning.

Energimyndigheten

Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivning, få tips eller testa Energikalkylen.