Anslutning fjärrvärme

Vi kan idag leverera fjärrvärme i stora delar av Mariestad, Töreboda och Lyrestad och vi arbetar aktivt för att vi ska bli ännu fler som använder fjärrvärme. Ju fler vi är desto bättre och billigare blir det.

Om din fastighet ligger i anslutning till våra befintliga fjärrvärmenät så finns möjlighet att få den ansluten till fjärrvärmen mot en anslutningsavgift. I vissa fall ansluter vi även fastigheter utanför befintligt fjärrvärmeområde. En bedömning görs då för varje fall baserat på bland annat fastighetens läge och storlek.

Funderar du på att ansluta din fastighet till fjärrvärmen och vill ha mer information om detta så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Fjärrvärme Total för företagskunder

Vid nyanslutning av företagskunder erbjuder vi ytterligare ett alternativ som vi valt att kalla Fjärrvärme Total. Detta innebär att VänerEnergi projekterar, installerar, äger, övervakar och underhåller fjärrvärmecentralen. Vi byter även ut den mot en ny om det skulle behövas. Leveransgränsen är mellan fjärrvärmecentralen och fastighetens värme- och varmvattensystem.

Då VänerEnergi AB står för hela investeringen i detta alternativ så behöver vi ha en avtalstid på 15 år. För Fjärrvärme Total indexjusteras ert avtalade fjärrvärmepris enligt KPI vid varje årsskifte. Enklare och tryggare kan det inte bli.