Priser telefoni privat

Har du idag vår tjänst IP-telefoni hittar du aktuella priser på denna sida. I dagsläget erbjuder vi inte nyteckning av tjänsten IP-telefoni för privatpersoner.

Samtliga priser på denna sida anges inklusive moms om inget annat anges.

IP-telefoni privatkund

Fast anknytning

Kronor/minut

Månadskostnad kronor

Öppningsavgift per samtal

0,39


Samtalskostnad fast nät

0,10


Samtalskostnad mobilt nät

0,69


Fast avgift


59

Fast avgift (i paket med vår Internettjänst)


0