Driftinformation

Här hittar du information om driftstörningar och avbrott i vår leverans av el, fjärrvärme,telefoni och fiber.

Pågående driftstörningar