Info elmätare

Hemma hos dig sitter nu en modern elmätare från Aidon. Din nya mätare ger dig ännu bättre koll på din elanvändning.

HAN-port

På mätaren finns en HAN-port av typen RJ45. Via porten kan du ansluta utrustning för att få mer information om elanvändningen. Tyvärr har vi ingen egen app som du kan koppla till din mätare, men det finns flera appar på marknaden. Du kan även logga in och se din elanvändning på Mina Sidor.

Vill du använda HAN-porten behöver vi först aktivera den åt dig. Använd beställningsformuläret som du hittar bland länkar på denna sida.

Mätarens funktioner och knappar

Displayen visar normalt mätarställningen (förbrukad el) i kilowattimmar, kWh.

Genom att trycka på tryckknappen för display, benämnd Menu, på elmätaren kan du stega dig fram och se följande i displayen:

 1. Mätarställning produktion i kWh
 2. Mätarställning reaktiv energi R+ i kVAr
 3. Mätarställning reaktiv energi R- i kVAr
 4. Effekt total kW
 5. Spänning per fas L1 i Volt
 6. Spänning per fas L2 i Volt
 7. Spänning per fas L3 i Volt
 8. Ström per fas L1 i Ampere
 9. Ström per fas L2 i Ampere
 10. Ström per fas L3 i Ampere


Bilden illustrerar en elmätare

Om du behöver slå på eller av din elmätare

Mätarens inbyggda brytare kan slås av eller på via enhetens tryckknapp alternativt via fjärrstyrning av oss som elnätägare.

Om du behöver stänga av elen till din anläggning använder du brytarens tryckknapp. När strömmen till fastigheten stängs av via elmätarens brytare, kan vi fortfarande läsa av mätaren på distans, men det förbrukas ingen el. Om du ska utföra elarbeten i fastigheten, måste du däremot bryta strömmen genom att ta ur huvudsäkringarna.

Så slår du av strömmen

 • Tryck in knappen för mätarens brytare cirka 2 sekunder.
 • Det hörs ett klick när brytaren slår ifrån.
 • Lysdioden i mitten blinkar grönt.

Så slår du på strömmen

 • Tryck in knappen för mätarens brytare cirka 2 sekunder.
 • Det hörs ett klick när brytaren slår till.
 • Lysdioden lyser med fast grönt sken.
Mätarens lysdioder och tryckknappar

Brytarens lysdiod

Status

Åtgärd

Fast grönt

Elen är påslagen

-

Blinkar grönt

Elen är avslagen

Tryck på brytarens tryckknapp

Blinkar rött

Elen är avslagen och knappfunktionen blockerad

Kontakta vår Kundservice. Vi har brutit elen till din anläggning via fjärrbortkoppling

Lysdioden är släckt, ingen text i displayen

Elen till mätaren är bruten

Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen och att alla säkringar är hela