Priser och elhandelsavtal

Vi erbjuder flera olika avtalsformer med olika bindningstider. Allt för att du ska hitta ett alternativ som passar just dig.

Samtliga priser på denna sida anges inklusive moms om inget annat anges. En fast avgift på 300 kr/år tillkommer. Elnätsavgift ingår inte. Den betalas till ditt elnätsföretag.

Fast elprisavtal och MIX 50/50 avser start första dagen i kommande månad.
Rörligt elprisavtal, Anvisat månadspris och Tillfälligt månadspris avser föregående månad.

Aktuella elhandelspriser

Avtal

Pris exkl. moms öre/kWh

Pris öre/kWh

3 år

81,90

102,38

1 år

79,80

99,75

MIX 50/50

75,34

94,18

Rörligt

70,87

88,59

Anvisat månadspris

116,80

146,00

Tillfälligt månadspris

116,00

145,00

Jämföra elpriser

Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Priset innehåller samtliga rörliga och fasta avgifter.
Jämförpriset blir högre ju mindre elförbrukning du har, eftersom den fasta avgiftens andel av det totala priset per kWh blir större.

Jämförpris

Avtal

Pris

2 000 kWh/år

Pris

5 000 kWh/år

Pris

20 000 kWh/år

3 år

117,38

108,38

103,88

1 år

114,75

105,75

101,25

MIX 50/50

109,18

100,18

95,68

Rörligt

103,59

94,59

90,09

Anvisat månadspris

161,00

152,00

147,50

Tillfälligt månadspris

160,00

151,00

146,50

Fast elprisavtal

Ett fast elprisavtal innebär att du betalar samma pris per kWh under hela avtalstiden, oavsett prissvängningar på elmarknaden. Elpriset kan dock ändras under pågående avtalsperiod om ett myndighetsbeslut fattas som påverkar elpriset eller elcertifikatet. Du väljer själv avtalstid- 1 eller 3 år.

Rörligt elprisavtal

Med rörligt elprisavtal har du alltid ett aktuellt marknadspris som följer förändringarna på den nordiska elbörsen. Rörligt elprisavtal innebär en viss risk, samtidigt som du har chans att köpa el till låga priser. Du har en månads bindningstid och kan lätt byta till ett fast elprisavtal när du vill.

MIX 50/50 elprisavtal

I vårt MIX 50/50 elprisavtal är priset på halva din elförbrukning bundet till ett fast elpris under 1 år medan den andra halvan har ett rörligt elpris. Du får därför ett stabilt elpris samtidigt som du får ta del av förändringarna på den nordiska elbörsen.

Anvisat månadspris

Anvisat månadspris får du som inte gör ett aktivt val av elhandelsavtal vid inflyttning. Anvisat månadspris bör alltid ses som en kortsiktig lösning och vi rekommenderar att byta till någon av våra andra avtalsformer.

Tillfälligt månadspris

Tillfälligt månadspris får du när ditt elhandelsavtal löpt ut och du inte valt att teckna nytt avtal. Tillfälligt månadspris bör alltid ses som en kortsiktig lösning och vi rekommenderar att byta till någon av våra andra avtalsformer.