Konsumenträtt

Vi vill att du som kund hos oss ska vara nöjd. Lever vi inte upp till dina förväntningar vill vi gärna veta det för att kunna se över våra rutiner.

Har du synpunkter eller klagomål kontaktar du i första hand vår Kundservice. Om du efter kontakt med oss fortfarande inte känner dig nöjd har du möjlighet att få extern rådgivning och omprövning.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som hjälper dig om du inte är nöjd med vårt beslut. ARN är opartiskt och utan avgift. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Telefon: 08-508 860 00

På denna sida har vi även samlat ytterligare länkar dit du kan vända dig för rådgivning om du känner dig felaktigt bemött eller felbehandlad.