Miljövärden

För att mäta fjärrvärmens miljöpåverkan används miljövärden. Dessa miljövärden beräknar hela processen av fjärrvärmen- från produktion till konsumtion.

En gång om året redovisar VänerEnergi AB vilken miljöpåverkan fjärrvärmen som vi producerat och levererat har haft. Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas per ort och ur tre perspektiv:

  • Hur effektivt energin använts.
  • Hur mycket koldioxid som släppts ut under hela produktionskedjan.
  • Hur stor andel fossila bränslen som använts i varje fjärrvärmenät.

Beräkningarna görs utifrån förhållandena föregående år och utgår från en beräkningsmodell som är överenskommen mellan Energiföretagen Sverige och Värmemarknadskommittén.

Hos Energiföretagen hittar du mer information om hur beräkningarna är utförda samt miljövärden från föregående år.