Producera din egen el

Med hjälp av solceller, vindkraftverk eller vattenkraftverk kan du producera egen el och sälja den el som blir över. Här finns mer information för dig som är eller vill bli mikroproducent.

För att kunna bli mikroproducent behöver du ansluta din anläggning till elnätet. Du ska förbruka och producera el i samma anslutningspunkt och huvudsäkringen i anslutningspunkten får vara max 100 ampere. Om huvudsäkringen är över 63 ampere kan en mätavgift bli aktuell.

Innan du beställer din anläggning

Innan du beställer din anläggning kan det vara bra att beräkna rätt storlek på anläggningen och att du vid behov har sökt bygglov. Du anlitar sedan en auktoriserad elinstallatör som skickar in en föranmälan till VänerEnergi för bedömning. Invänta sedan ett installationsmedgivande innan beställning av produktionsanläggning görs. 

Abonnemang och mätning

När du installerar en mikroproduktionsanläggning anmäler din elinstallatör detta till oss på VänerEnergi AB. Vi installerar en mätare som mäter både din produktion och din förbrukning per timme och lägger upp två abonnemang.

Förbrukningsabonnemanget fungerar som ett vanligt abonnemang där du betalar nätavgift för den el du tar ut från nätet och du faktureras som tidigare. Det andra abonnemanget som är produktionsabonnemanget debiteras inga anslutnings- eller nätavgifter.

Du kan få flera olika ersättningar

Som mikroproducent kan du få ett antal olika ersättningar. Vi har samlat dessa här:

  • Om du inte själv förbrukar all el du producerar utan överskottet matas in på elnätet har du under vissa förutsättningar rätt att få skattereduktion för detta. VänerEnergi AB lämnar årligen uppgifter till Skatteverket om hur mycket du tagit ut från elnätet och vad din anläggning levererat till elnätet.
  • Försäljning av överskottsel till en elhandlare, exempelvis VänerEl AB.
  • Försäljning av elcertifikat.
  • Ersättning för så kallad nätnytta från din elnätägare.