Ledningsanvisning

När du planerar att gräva på din mark eller tomt är det viktigt att du i god tid beställer ledningsanvisning. Detta för att minska risken att skada eller gräva av viktiga ledningar.

Minst fem arbetsdagar före önskat anvisningsdatum vill vi ha din beställning som du gör genom ledningskollen.se. Visningen är kostnadsfri. Har du inte begärt ledningsanvisning och olyckan är framme får du själv stå för kostnaderna. 

Så här beställer du ledningsanvisning

För att beställa ledningsanvisning skapar du ett konto på webbtjänsten ledningskollen.se. Via webbtjänsten skickas sedan en förfrågan till alla ledningsägare i det berörda området. Har vi ledningar i området kontaktar vi dig för att på plats märka upp ledningar som finns nedgrävda.