Mätarbyte

Det är av största vikt, både för kund och leverantör, att värmemätaren mäter riktigt.

Med anledning av detta har styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) tagit fram föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:2)

Dessa föreskrifter innehåller bland annat uppgifter om hur länge en mätare får sitta uppe innan den ska kontrolleras (utesittningstid).

Utesittningstiden för värmemätare med ett nominellt flöde av högst 1,5 m3/h (finns i villor och mindre fastigheter) är 10 år. För mätare med ett högre nominellt flöde är utesittningstiden 5 år.