Om oss

Vi är det lokala energibolaget i Mariestad och Töreboda. Alltid med dig som kund och miljön i fokus.

VänerEnergi AB ägs av Mariestad och Töreboda kommuner. I koncernen ingår moderbolaget VänerEnergi AB och de helägda dotterbolagen VänerEnergi Tjänster AB, VänerEnergi Service AB och VänerEl AB. Vi bedriver verksamhet inom elnät, stadsnät, fjärrvärme och telefoni. I VänerEl AB erbjuder vi elhandel.

Vi är uppskattade hos kunder såväl som hos medarbetare och skapar värde både vad gäller ekonomiskt resultat och vårt bidrag till utvecklingen av våra ägarkommuner.

Vår affärsidé

Vi ska med kunden och miljön i fokus utföra vårt uppdrag med högsta kvalité och servicenivå.

Vision

Vi ska med våra affärsområden öka våra kunders konkurrenskraft och livskvalité.