Om oss

Vi är det lokala energibolaget i Mariestad och Töreboda. Alltid med dig som kund och miljön i fokus.

VänerEnergi AB ägs av Mariestad och Töreboda kommuner vilket i praktiken innebär att du som kommuninvånare också är delägare. Vi bedriver verksamhet inom elnät, stadsnät, fjärrvärme och telefoni. I vårt helägda dotterbolag VänerEl AB erbjuder vi elhandel.

VänerEnergi AB är uppskattat såväl hos kunder som hos medarbetare och skapar värde både vad gäller ekonomiskt resultat och sitt bidrag till utvecklingen av våra ägarkommuner.

Vår affärsidé

Vi ska med kunden och miljön i fokus utföra vårt uppdrag med högsta kvalité och servicenivå.

Vision

Vi ska med våra affärsområden öka våra kunders konkurrenskraft och livskvalité.