Anslutning elnät

Här guidar vi dig när du vill ansluta eller återansluta till vårt elnät eller om du behöver en tillfällig elanslutning.

Så här går det till att få el till din fastighet

  • Var ute i god tid. Om vi behöver förstärka eller bygga ut elnätet kan ansökan om tillstånd hos myndigheter och markägare ta tid.
  • Kontakta en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras samt bifogar en karta med fastigheten inritad och en situationsplan. Tänk på att anslutningspunkten ska ske i samråd med oss.
  • När vi fått din beställning och elinstallatörens föranmälan meddelar vi elinstallatören att arbetet kan påbörjas.
  • Vi projekterar, bereder och söker relevanta tillstånd inför anslutningen. Om det finns behov bygger vi ut eller förstärker nätet.
  • Förutom att göra elinstallation i huset, sätter elinstallatören upp ett mätarskåp och ser till att rätt kabelskyddsslang grävs ner från mätarskåpet till anvisad plats i tomtgräns. När elinstallatören är klar skickas färdiganmälan till oss.
  • Du får information om ditt abonnemang när vi har kopplat in servisledningen i ditt mätarskåp. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning.

Pris för anslutning till elnätet

Priset för en anslutning till elnätet bestäms av elmarknadsinspektionen. Även avstånd till befintligt elnät samt storleken på anläggningen påverkar priset.

För exakt prisuppgift ber vi dig därför kontakta oss.